eOFFICE nədir?

eOFFICE kiçik və orta sahibkar subyektlərinin öz maliyyə hesabatlarını asan şəkildə idarə etməsi üçün yaradılan onlayn platformadır.

Platformaya nələr daxildir?

        •Kiçik və orta sahibkarların biznes münasibətlərində daxili proseslərinin idarə olunması
        •Rahat və elektron şəkildə hesab-fakturanın hazırlanması
        •Məhsulun və ya xidmətin satışı üçün düzgün təklif formasının hazırlanması
        •Gəlir və xərclərini elektron şəkildə izləmək və hesabatları ilə tanış olmaq
        •Zərər və mənfəətini görmək
        •Məhsul və ya xidmət dəyərini bazara görə tənzimləmək
        •İşçilərin və partnyorların biznes layihələrində, satış prosesində məhsuldarlığını artırmaq
        

Üstünlükləri nələrdir?

          Gündəlik hesabatlar üçün lazım olan əməliyyatların bir platformada yerləşməsi 
          Hesabatların sürətli və rahat şəkildə həyata keçirilməsi 
          Bir neçə moduldan pulsuz istifadə