Fakturalar

Gəlİrlər

Xərclər

Yekun

İstifadə qaydası

eOFFICE- hesablamağın ən asan yolu

Fakturalar - sizin ticarətinizin başlanğıc nöqtəsi də hesab olunur və bəzi hallarda təklifnamə kimi də adlandırılır. Təklifnamədə siz fakturanı öncədən qeydiyyatını apardığınız şəxslərə vəya şirkətlərə göndərə bilərsiniz. Bunun üçün ödəniş olunur (kimə) bölməsində fakturanı göndərəcəyiniz şəxsləri seçib, invoysunuzun nömrəsini qeyd etməniz kifayətdir. Daha sonra ödəniş edəcəyiniz xidməti məlumatları daxil edib yekun qiymət çıxaracaqsınız. Xidmətimizdə eyni zamanda istəyinizə uyğun olaraq logo yükəyə və göndərdiyiniz invoyslarınızı pdf-ə dəyişib, çap da edə bilərsiniz. Fakturalar bölməsində siz göndərdiyiniz və qəbul etdiyiniz fakturaları tənzimləyə bilərsiniz. Eyni zamanda müştərilərinizə fakturalar əvəzinə çek göndərmə imkanınız da yaradılmışdır.

İstifadə qaydası

eOFFICE- hesablamağın ən asan yolu

Gəlirlər - əsas fəaliyyətdə olan malların satışı, xidmətlərin göstərilməsi, müqavilələrdən və digər satış əməliyyatlarından olan daxilolmalar bu bölmədə göstərilir. Bu bölmədə siz yuxarıda qeyd olunan əməliyyatları əməliyyatları apara və aylıq\rüblük\illik gəlirlərinizi izləyə bilərsiniz.

İstifadə qaydası

eOFFICE- hesablamağın ən asan yolu

Xərclər - şirkətlərin və ya fərdi şəxslərin əmtəə və xidmətləri formalaşdırmaq üçün həyata keçirdikləri ödəmələrdir. Bu bölmədə siz xərclərinizi həm illik şəkildə, həm rüblərə uyğun, həm də aylıq olaraq izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda köhnə aylara nisbətən xərclərinizin artıb-azalma qrafikini görə bilərsiniz.

İstifadə qaydası

eOFFICE- hesablamağın ən asan yolu

Yekun - Bu bölmədə gəlir və xərc əməliyyatları üzrə şirkətinizin aylıq\rüblük\illik mənfəət və ya zərərlərininin yekun qiymətləndirməsini asanlıqla apara bilə, növbəti aylar üçün hazırlıqlı ola bilərsiniz.