Kiçik və Orta Biznes

İstənilən biznes sahələrinin büdcəsinə uyğun qiymət paketləri təklif edir.

25 1 aylıq AZN

 • İşçi bazası
 • Əlaqələr
 • Anbar
 • Məhsullar
 • Xərclər
 • Hesabatlar

İnsan Resursları

İnsan resurslarının səmərli idarəedilməsi proqramı

20 10 user AZN

 • Struktur sxemi/İşçi bazası
 • İşə qəbul
 • İcazələr
 • Daxili sənədlər
 • Əmək haqqının hesablanması
 • Hesabatlar

Invoys

Maliyyə proseslərinin idarəedilməsi proqramı

20 10 user AZN

 • Əlaqələr
 • Əməkdaşlar
 • Anbar/Məhsullar
 • Alış/Satış
 • Müqavilələr
 • Hesabatlar

Şirkət Daxili Kommunikasiya

Komandanın fəaliyyətinə nəzarətin idarəedilməsi proqramı

20 10 user AZN

 • Tədbirlər
 • Layihələr
 • Mesajlaşma
 • Qruplar/Üzvlər
 • Tapşırıqlar
 • Hesabatlar